vrijdag 13 juni 2008

Help! Heibel!

De Volkskrant start vandaag een online cursus over omgaan met conflicten. Ze hebben er een speciale website voor ingericht en willen mensen helpen beter leren hoe ze ruzie kunnen maken. Het wordt aangekondigd als prettig confronterend. Ik heb het bekeken en het ziet er heel aardig uit. Eén van de dingen die genoemd worden is hoe verschillend we reageren op conflicten. De cursusleider/coach noemt dat mensen vaak slechts in twee standaardreacties kunnen denken: de ‘baksteen-methode’ (je gaat keihard op je standpunt staan) of de ‘pakje boter-variant’ (je bewaart de lieve vrede). Ik kom dat in mijn trainingen ook vaak tegen. En vooral in christelijke kring kiezen we gauw voor de 'pakje boter-variant'. We hebben een hekel aan ruzie en houden het liever goed met elkaar. Dan slikken we - uit goede bedoelingen - maar wat er gebeurt om er later achter te komen dat het niet altijd een hulp is geweest om toe te geven en dat dienstbaarheid slechts zelden beloond wordt. Daarom is het goed om te beseffen, dat we van God een verantwoordleijkheid hebben gekregen om een eigen standpunt te hebben. En als je dat hebt kun je kiezen over daar voor wilt gaan, of dat je je wilt aanpassen. Maar standaard altijd toegeven maakt je zwak en het is niet goed voor je zelfvertrouwen. Daarom: probeer in je reacties op conflicten te variëren: soms toegeven, soms doordrukken. Om te bepalen wanneer je wat moet doen, kun je Jakobus 1:5 toepassen: Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.